Aktuellt


                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

    SAVE THE DATE

   

  40-ÅRSJUBILEUM BARNPEDAGOGISKT FORUM

   FREDAGEN DEN 17 MARS 2023.

   MERA INFORMATION KOMMER.

  Planeringsläget för oss i Barnpedagogiskt forum 2021/2022.

   

  För oss, liksom för alla andra, har planerade verksamheter fått inställas eller ändras sedan utbrottet av Covid 19 i början av år 2020. Det handlar framför allt om studieresorna till Italien. Även andra delar av planerad verksamhet som ett nätverk runt Barnpedagogiskt forum och fortsatt arbete med BRIC-projektet har påverkats.

  Vår förhoppning är att pågående vaccinationer kommer att förändra smittoläget så att vi till viss del under senare delen av 2021 men framför allt under 2022 åter kan komma igång med vår planerade verksamhet.

   

  Studiedieresorna till Italien.

   

  Till resorna våren 2020 hade en stor grupp anmält sig. Utbrottet av Covid 19 gjorde dock att dessa resor fick ställas in. En viss förhoppning fanns att kunna genomföra resorna under hösten 2020 men smittoläget gjorde även detta omöjligt. Efter kontiuerliga kontakter med Progettinfanzia i Italien gjorde vi nya försök med att genomföra resorna under 2021 men även detta visade sig inte genomförbart med tanke på smittoläget.

  Vår förhoppning är nu att smittoläget genom vaccinationerna fortsätter att förbättras och i början av hösten kommer vi att gå ut med inbjudan till studieresor våren 2022. De som tidigare anmält sig till resorna under 2020/2021 kommer att få förtur till dessa resor.

   

  När det gäller studieresornas fördjupningskurs, som var planerad till oktober 2020, har även den ställts in och flyttats framåt i tiden. Här var förhoppningen att kunna genomföra den under 2021, men även denna får vi tyvärr flytta fram till 2022.

  Vi håller fortsatt kontakt med dem som anmält sig.

   

  Övriga planer för 2021/2022.

   

  Fortsatt arbete med BRIC-projektets idéer på olika sätt i förhållande till hållbar framtid.

  Göra klart boken om BRIC, ett arbete som pågått även under 2020 och 2021.

   

  Följa upp de förslag som kom upp vid en nätverksträff 2019.

   

  Förbättra informationen och kommunikationen med omvärlden genom att utveckla vår hemsida och göra studiebesök på förskolor.

   

  Påbörja planeringen av Barnpedogogiskt forums 40-års jubileum.