Start

Välkommen till

Barnpedagogiskt Forum

"Vi vill skapa ett forum där teori och praktik inom pedagogik möts för att stimulera

utveckling och lärande inom förskola och skola"


Om oss

Läs mer om oss och

vad vi gör.


Bildarkiv

Se bilder från tidigare projekt.